טלפון: 052-3858586   |   דוא"ל: moshe@asphalt.co.il |     ספק מורשה משהב״ט  |  מאושר בתרבות לישראל